V dnešní době, kdy soukromé vlastnictví je alfou a omegou demokracie je třeba vynakládat také nezbytné prostředky na jasné vymezení a ochranu svého pozemku u svého domu, nebo firmy, případně jinde. Kriminalita přesahuje všechny předešlé „rekordy“ a člověk se přirozeně musí obávat nejen o svůj poctivě nabytý majetek, ale také o zdraví a životy svých bližních. Je nezbytné provést všechna opatření, abyste riziko zmenšili na minimum.

Jak na to?

Můžete si samozřejmě celý váš pozemek i s rodinným sídlem obehnat kamennou, či betonovou zdí. I ty mohou být vkusné a hezké. Vy se ale chcete chránit, ale ne odříznout od světa! Nezbývá, než se inspirovat například u starých šlechtických sídel, vil zámožných průmyslníků první republiky, či herců. Již staletí jsou jednoznačnou jedničkou umělecké kované ploty.

Category : Nezařazené