Pokud máme problémy se špatně odtékajícími, nebo dokonce ucpanými odpady, a je úplně jedno, jestli v domácnosti, formě, nebo části obce, je třeba v podstatě okamžitě volat odborníky. Čištěním kanalizací se dnes zabývá sice hodně firem, ale ne všechny mají takové možnosti, jako špičky v tomto oboru. Často je vhodné ještě před zásahem provést monitoraci celého potrubí a zjistit, jakého charakteru vlastně problém je. Podle toho se pak volí další postup tak, aby byl nejen maximálně účinný, ale také co nejúspornější a nejrychlejší a co nejméně omezující uživatele odpadového systému.

Mnoho činností

Takovéto firmy jsou vybaveny nejen špičkovou technikou na monitorování, či zprůchodnění příslušných potrubí. Dělají také revize, rekonstrukce, ale také výstavbu přípojek, opravy dokonce i bezvýkopovými metodami a další činnosti včetně třeba vedení odpadového hospodaření firmám, které potřebují vykazovat likvidaci například mastnot a jiných nebezpečných látek ze svých provozů.